Ordliste

(Med udgangspunkt i Ebbe Spang-Hanssen. Grundkursus i Grammatik.)

Adjektiv = nyla. ”verbum adjectivum” tilføjet ord. Tillægsord, ord der betegner en egenskab ved et substantiv.

Adverbium =

Agens =

Attributiv =

Demonstrativ =

Deritativ =

Endocentrisk =

Exocentrisk =

Finit = la. finitum begrænset ; mht. tal og person. Om de former af verber, der kan fungere som sætningsverbum.

Flexiv =

Indefinit =

Indikativ =

Infinitiv =

Interrogativ =

Kasus =

Katatakse =

Kongruens =

Konjunktion =

Konjunktiv =

Konstituenter =

Leksem =

Modus =

Morfem =

Nexus = la. forbindelse. Forbindelse af to led der hverken er sideordnede eller hinanden underordnede men forholder sig til hinanden som subjekt og prædikat; skjult sætning.

Nomen =

Optativ =

Paradigme =

Participium =

Possessiv =

Pronomen = la. i stedet for et nomen)

Prædikat =

Præfix =

Præteritum =

Relativ =

Substantiv =

Suffix =

Syntagme = gr. syntagma det samordnede. Helhed hvori ordene optræder som led. Det sproglige forløb, den sproglige kæde af indbyrdes forbundne enkeltdele med en funktion.

Syntaks = gr. Samordning. Sætningsopbygning, ordføjning; sætningslære, ordføjningslære

Valens = la. valens kraftig, stærk; styrke; være værd. En sproglig størrelses kombinationsmuligheder, dens evne til at virke sammen med andre sproglige størrelser.

Verbum =

 

Kilder: Latinsk grammatik; Ebbe Spang-Hanssen. Grundkursus i Grammatik; Ottar Jensen. Dansk grammatik for gymnasiet;Hynding; Græsk syntaks; DSDE; Fremmedordbogen;

Del siden