Gode råd til opgave 3/tekstforståelse

Redegørelsen

Redegørelsen er ikke et referat af teksten. I redegørelsen skal man se efter noget i teksten. Redegørelsen er en ordnet, forklarende fremstilling. Man skal vise, at man kan bruge den græske tekst på en måde, så redegørelsen får en merværdi i forhold til at redegøre kun på baggrund af en dansk oversættelse.

 • Læs i Oxford Companion og andre relevante steder, fxhttp://www.emu.dk/gym/fag/kl/tools/index.html .
 • En kort præsentation af forfatter og tekst.
 • Redegør for min. en pointe fra hvert afsnit af teksten.
 • Græske og latinske citater på highlights, som indeholder hele sætninger.
 • Sætningerne skal efterfølgende kommenteres på enkeltord, så man viser, man kan læse latin/græsk. Slå fx centrale begreber op i en ordbog og et leksikon, så du har flere betydninger af ordet og kan bruge det i kommenteringen.
 • Respektér i kommenteringen citatets grammatik, fx kasus, diatese, aspekt.
 • Citér ikke for lange sætninger på latin/græsk.
 • Husk kildeangivelse på citater.
 • Lav til sidst en opsummering af redegørelsens hovedpointer.
 • Redegørelsen må ikke indeholde subjektive vurderinger.
 • Redegørelsen skal minimum være 1-1,5 side (computerskrevet).

Hvad er analyse og tolkning af teksten? 

Redegørelsen glider ofte naturligt over i en analyse. Men husk, at tolkning ikke bare er analyse, hvor man ser på tekstens enkelte dele. Man skal også forklare, hvordan de enkelte dele hænger sammen. Det kan derfor være en god idé at gennemgå teksten fra top til bund og forklare tekstens enkelte dele og deres sammenhæng.

Vurderingen

 • Husk også at besvare denne del af opgaveformuleringen!
 • I en vurdering tager du selv fagligt stilling til teksten eller elementer i teksten.

Hvad er ”en diskussion”?

I daglig tale bruger man ofte udtrykket om en ordstrid, hvor to personer kæmper om at få ret.

I vores – faglige – sammenhæng har ordet en anden betydning. Her betyder ordet ”diskussion snarere ”systematisk” overvejelse” eller ”afvejning af argumenter.”

Nå man diskuterer fagligt gælder det altså ikke om at ”vinde”, at ”få ret”, men om at nå frem til, hvad der er det mest holdbare synspunkt eller den mest holdbare konklusion på et bestemt spørgsmål.

For at en sådan faglig diskussion skal være vellykket, skal nogle bestemte betingelser være opfyldt:

 1. Emnet for diskussionen skal være præcist.
 2. Man skal gøre klart, hvilke divergerende faglige opfattelser, der findes mht. spørgsmålet.
 3. Man skal overveje, hvilke argumenter, de forskellige synspunkter hviler på.
 4. Man skal overveje, om argumenterne bygger på ordentlig dokumentation
 5. Man skal afveje, hvor tungtvejende argumenterne er, og søge at nå en begrundet konklusion
 6. Man skal overveje, om argumenterne er relevante.
 7. Man skal afveje, hvor tungtvejende de forskellige argumenter er.


Generelt

Brug al jeres faglige viden – også fra andre fag, fx fra dansk, historie, religion, billedkunst, filosofi og moderne sprogfag.

Del siden