Analyse

Analysen tager udgangspunkt i den græske eller latinske tekst. Redegørelsen af originalteksten er ikke et referat af teksten. I redegørelsen skal man se efter noget i teksten. Redegørelsen er en ordnet, forklarende fremstilling. Man skal vise, at man kan bruge den græske tekst på en måde, så redegørelsen får en merværdi i forhold til at redegøre kun på baggrund af en dansk oversættelse.

Hvad er analyse og tolkning af teksten? 

Redegørelsen glider ofte naturligt over i en analyse. Men husk, at tolkning ikke bare er analyse, hvor man ser på tekstens enkelte dele. Man skal også forklare, hvordan de enkelte dele hænger sammen. Det kan derfor være en god idé at gennemgå teksten fra top til bund og forklare tekstens enkelte dele og deres sammenhæng.

En opskrift på, hvad der skal med , når man undersøger en originaltekst:

 • Læs fx i Oxford Companion og andre relevante steder, fxhttp://www.emu.dk/gym/fag/kl/tools/index.html.
 • En kort præsentation af forfatter og tekst (hvis dette ikke er beskrevet tidligere).
 • Redegør for min. en pointe fra hvert afsnit af teksten.
 • Græske og latinske citater på highlights, som indeholder hele sætninger.
 • Sætningerne skal efterfølgende kommenteres på enkeltord, så man viser, man kan læse latin/græsk. Slå fx centrale begreber op i en ordbog og et leksikon, så du har flere betydninger af ordet og kan bruge det i kommenteringen.
 • Respektér i kommenteringen citatets grammatik, fx kasus, diatese, aspekt.
 • Citér ikke for lange sætninger på latin/græsk.
 • Husk kildeangivelse på citater.
 • Lav til sidst en opsummering af redegørelsens hovedpointer.
 • Undersøgelsen må ikke indeholde subjektive vurderinger.
 • Undersøgelsen skal minimum fylde 1/3 af opgaven.

Del siden