Hvad er ”en diskussion”?

I daglig tale bruger man ofte udtrykket om en ordstrid, hvor to personer kæmper om at få ret.

I vores – faglige – sammenhæng har ordet en anden betydning. Her betyder ordet ”diskussion snarere ”systematisk” overvejelse” eller ”afvejning af argumenter.”

Nå man diskuterer fagligt gælder det altså ikke om at ”vinde”, at ”få ret”, men om at nå frem til, hvad der er det mest holdbare synspunkt eller den mest holdbare konklusion på et bestemt spørgsmål.

For at en sådan faglig diskussion skal være vellykket, skal nogle bestemte betingelser være opfyldt:

  1. Emnet for diskussionen skal være præcist.
  2. Man skal gøre klart, hvilke divergerende faglige opfattelser, der findes mht. spørgsmålet.
  3. Man skal overveje, hvilke argumenter, de forskellige synspunkter hviler på.
  4. Man skal overveje, om argumenterne bygger på ordentlig dokumentation
  5. Man skal afveje, hvor tungtvejende argumenterne er, og søge at nå en begrundet konklusion
  6. Man skal overveje, om argumenterne er relevante.
  7. Man skal afveje, hvor tungtvejende de forskellige argumenter er.

Vurderingen

  • Husk også at besvare denne del af opgaveformuleringen!
  • I en vurdering tager du selv fagligt stilling til teksten eller elementer i teksten.


Generelt

Brug al jeres faglige viden – også fra andre fag, fx fra dansk, historie, religion, billedkunst, filosofi og moderne sprogfag.

Del siden