Redegørelse

Om at skrive en god redegørelse

Placering og omfang: Redegørelsen skal følge efter indledningen og stå før analysen. Den skal fylde op til ca. 1/3 af opgavens samlede længde.

 1. Besvar altid spørgsmålet til redegørelsen! (Måske er det nødvendigt at tilføje delspørgsmål?). Men lad være med at besvare analysespørgsmålet i redegørelsen.
 2. Redegørelsen skal pege frem mod analysen (det betyder, at du også skal orientere dig i kilderne til analysen. Hvilken viden er nødvendig for at forstå kilderne?).
 3. Hvad er indholdet af teksten? Læs teksten og skriv noter. (Læs helst flere tekster/bøger om samme emne). Brug nedenstående punkter.
 4. Orienter dig i tekstens makrostruktur: overskrifter, underoverskrifter, indholdsfortegnelse, sammenfatning/resume, ord i margen, fremhævede ord. Meget ofte vil der også i starten af hvert afsnit være placeret en emnesætning (der præsenterer afsnittes emne).
 5. Typiske elementer i historietekster. Tekster om historie er ofte opbygget omkring et begivenhedsforløb: før, under og efter begivenheden. Til før hører årsager og forudsætninger. Til efter hører konsekvenser. De kan også handle om verdensbilledet (ideologi, religion, m.m.). Samfundsopbygning (styreform, statsform, hierarki (vertikal organisering), horisontale organiseringer (grupper præget af lighed). Men også meget andet.
 6. Sidst er der værd at understrege faglige begreber i teksten.
 7. Se punkt 1 og 2
 8. Lav en fornuftig struktur. Tænk på kronologien: hvad kommer først, og hvad følger efter? Tænk på logikken: hvad er det nødvendigt at forklare først, før man kan forstå det næste? Tænk på overgangen til analysen. Hvordan laver jeg den mest glidende overgang til analysen?
 9. Når du har tænkt dette igennem, så lav en disposition (din egen makrostruktur). Brug dine noter fra punkt 3.-6. Ikke alt skal med jf. punkt 1 og 2.
 10. Skriv din redegørelse. Skriv i dit eget sprog. Skriv sammenhængende tekst. (Tag udgangspunkt i dine noter – og luk fremstillingerne mens du skriver, så du ikke kopierer deres sprog).
 11. Vær opmærksom på din egen makrostruktur (overskrifter, emnesætninger)
 12. Husk fodnoter (3.-5. noter pr. side).
 13. Du undgår snyd ved at skrive med egne ord og lave rigeligt med noter til det, du skriver.

Læsning af historiske fremstillinger (typisk en tekst skrevet af en nutidig historiker om fortiden)

Skriv redegørelsen

Del siden