Opslagsværker

The University of Chicago Library English-Greek Dictionary 
A Vocabulary of the Attic Language by S. C. WOODHOUSE, M.A.

https://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/

 

Jensen og Goldscmidt Latinsk-dansk Ordbogᵇᵉᵗᵃ

http://latinskordbog.dk/