Lektier – hvad gør jeg?

Lektien er oftest sprog, men kan også være tekster i oversættelse eller sekundærlitteratur eller lignende. Der skal læses lektier i ca. 30-40 min. til en blok (2*45 min.).

 

Tekst på originalsprog

Tekst i oversættelse

Sekundærlitteratur

 1.  oplæsning –   hvordan lyder   teksten?
 2. ordbogsopslag – hvad betyder ordet?
 3. morfologi – hvilken form har ordet?
 4. syntaks – i hvilken sammenhæng indgår ordet?
 5. oversættelse – hvad betyder teksten?
 6. tolkning – hvad er tekstens mening?
 1. ikke forståede ord - opslag i ordbog (fremmedordbog/nudansk ordbog/græsk-dansk ordbog)
 2. ukendte steder, personer, begreber - leksikalske opslag (nettet/studiecenter)
 3. referencer til andet læst stof
 4. notetagning (maks. én side)

 a)       lav et resumé

 b)       inddeling af teksten

 c)       genre

 d)       opklarende spørgsmål -                 form

 • hvor?
 • hvornår?
 • hvem?
 • hvad?
 • hvordan?
 • hvorfor?

 e) hovedpointer - indhold

 f) evt.

 5         lær noterne!

 

 1. ikke forståede ord - opslag i ordbog (fremmedordbog/nudansk ordbog/græsk-dansk ordbog)
 2. ukendte steder, personer, begreber - leksikalske opslag (nettet/studiecenter)
 1. referencer til andet læst stof
 2. notetagning (maks. én side)

 begreber

 • opklarende spørgsmål

 hovedpointer - indhold

 evt.

 5.       lær noterne!